COMUNICAT UNIUNEA GENERALA A CRESCATORILOR DE PORUMBEI PASARI SI ANIMALE MICI DIN ROMANIA
LISTA DEFECTELOR DESCALIFICATOARE ?I ELIMINATORII GENERALE pentru Expozitiile Europene

A) Defecte descalificatoare (de origine exterioar?):
Aceste defecte sunt manipul?ri interzise ?i fac obiectul unui calificativ ?DESCALIFICAT? pe fi?a de arbitraj.
exemplar f?r? inel.
exemplar cu inel ce se poate scoate, din cauz? c? are o m?rime mai mare dec?t cea care este notat? ?n standard (*sub rezerva actualiz?rii de c?tre EE)
exemplar ce are un inel dilatat, colorat, t?iat ?i/sau relipit sau resudat.
exemplar care a dep??it v?rsta limit? autorizat? de c?tre regulamentul EE.
exemplar ce are un semn distinctiv.
exemplar ?n stare sanitar? sau condi?ie general? de cur??enie ?i prezentare rea.
exemplar cu foarte mul?i parazi?i (parazi?i externi).
exemplar deteriorat la nivel anatomic sau al penelor.
exemplar ale c?rei delimit?ri ale p?r?ilor albe sau colorate au fost cosmetiza?i cu foarfecele ?ntr-o manier? marcant?. (Mo?, semn al capului sau al g?tului?)
Not?: cosmetizarea cu foarfece este tolerat? dac? este f?cut? moderat la G?ina Ungureasc?.
orice manipulare mecanic?, chimic? sau medicamentoas? asupra p?r?ilor acoperite de pene sau nu de pe corp, prin colorare, decupare, lipire, pliere, spargere, t?iere sau implantare de pene pentru ameliorarea aspectului exterior.
Not?: cur??area metatarsienelor ?i/sau genelor ochilor cu produse grase sau alcoolizate este autorizat?.
orice alt? tentativ? de a ?n?ela arbitrul ?i de a influen?a ?n acest fel arbitrajul.

B) Defecte eliminatorii (congenitale ale subiectului):
Aceste defecte fac parte din morfologia exemplarului ?i fac obiectul calificativului ?ELIMINAT? pe fi?a de arbitraj.
exemplar lipsit de tip.
exemplar de ?ncruci?are manifestat?.
exemplar cu slab? dezvoltare anatomic?, ?i deci:
exemplar ce are un inel de diametru corect, dar care se poate totu?i scoate.
deformare incontestabil? a scheletului
stern foarte deformat ?n form? de S, U, sau fisurat.
Not?: exemplarele cu deformare slab? a sternului trebuie apreciate ?n func?ie de aceast? deformare.
degete deformate, absen?a unghiei (unghiilor), degete palmate.
Not?: aceste 3 no?iuni nu trebuie luate ?n considerare la rasele foarte ?nc?l?ate.
deformarea ciocului
deformarea penelor:
pan? cr?pat? (*cu excep?ia precizat? ?n standard).
remige sub form? grav? de sabie.
aripi sub form? grav? de vapor.
Not?: aripile sub form? de vapor sunt remige secundare ?ndreptate ?n sus ?i / sau dezlipite de pe corp, l?s?nd spatele descoperit, ?n loc s? se suprapun? corect. La rasele cu penaj lung, sau la rasele foarte mari s-a convenit s? se procedeze cu toleran?? ?n privin?a acestui aspect al aripilor.
mai mult de 11 ?i mai pu?in de 9 remige primare ?ntr-una sau ambele aripi.
partea primar? a aripilor ?ntrerupt?: pene de culoare printre remigile albe sau pene albe printre remigile colorate.

EXCEP?II:
a) desen cu cravat? ?i epole?i: remigile intercalate nevizibile la aripile ?nchise sunt autorizate.
b) varietate de Barz? clar?: remigile intercalate nevizibile la aripile ?nchise sunt autorizate.
c) Papillot?s de Boh?me ?i alte rase ce au semnul Papillot?:
pentru rasele ?n cauz? aceast? excep?ie trebuie specificat? ?n standarde.
d) Semne speciale la rase rare: pentru aceste rase, excep?ia trebuie specificat? ?n standard. (ex: Cravatat Turbitean).
coad? deviat?
coad? cr?pat? sau prea deschis?
pozi?ie a rectricelor ?n form? de ?igle.
atrofiere a glandei uropigiene, f?r? excep?ia precizat? ?n standard
mai pu?in de 11 ?i mai mult de 13 rectrice*
Not?: de fapt, 11 ?i 13 rectrice constituie un defect grav dar nu eliminatoriu la toate rasele, cu excep?ia cazului precizat ?n standard.
culoarea ochilor alta dec?t cea solicitat? ?n standard.
ochi curs (ochi al c?rui iris este traversat de c?tre o pat? de culoare diferit? de cea care este cerut?, de la marginea extern? p?n? la pupil?. Mici pete pigmentate diferit sunt, conform raselor, defecte mai mult sau mai pu?in grave).
ochi de culori diferite*.
modificarea formei pupilei*.
*Excep?ie: rasele pentru care aceast? particularitate este solicitat? ?n standard.