Ma numesc Ion ION si as dori s? aduc la cuno?tin?a ?ncep?torilor anumite aspecte legate de pasiunea noastr? comun?.
A? intitula urmatoarele ?idei? – DRUMUL C?TRE PERFORMAN??.

Pentru ob?inerea unor rezultate constante ?i de durat?, columbofilul ?ncep?tor ar trebui s?-?i ?ntocmeasc? ?i s? respecte cu stricte?e un plan de activitate, dup? cum urmeaz?:

1. – scopul cre?terii porumbeilor voiajori;
2. – metoda/metodele de zbor;
3. – amenajarea spa?iului/spa?iilor cresc?toriei func?ie de metoda de zbor aleas?;
4. – procurarea ?i ?nmul?irea porumbeilor;
5. – alegerea sistemului de ?mperechere;
6. – stabilirea regimului alimentar corespunzator ?n concordan?? cu metoda/metodele de zbor practicate.

?n columbofilie scopul cre?terii porumbeilor voiajori ar putea fi sinonim cu deviza ?A ?TI CE VREI ?I UNDE VREI SA AJUNGI !!!? Pentru a avea succes, columbofilul ?ncep?tor ar trebui s? stabileasc? de la bun ?nceput ce fel de porumbei va cre?te ?i ce dore?te s? ob?in? de la ace?tia. ?n cazul porumbeilor voiajori ar exista 3 variante ?i anume: s? creasc? voiajori sport, voiajori standard sau ambele variante. Deci trebuie s? opteze pentru una din aceste variante.

?n func?ie de scopul ales, este obligatorie alegerea unei metode de zbor adecvate. Referitor la acest aspect printre cele mai uzitate metode de zbor putem aminti: v?duvia ?i naturalul.
Metoda v?duviei presupune angajarea la zbor a masculilor, femelele r?m?n?nd acas?.
Metoda de zbor la natural ?nseamn? angajarea la zboruri at?t a masculilor, c?t ?i a femelelor, l?s?ndu-i totodat? s? creasc? ?i pui.

Pentru ob?inerea unor rezultate constante ?i de durat?, speciali?tii afirm? c?, cea mai indicat? ar fi metoda v?duviei.

Dup? alegerea metodei de zbor ?i ?n func?ie de aceasta, columbofilul ??i va amenaja sau reamenaja cresc?toria.

Astfel, pentru practicarea v?duviei sunt necesare minimum 4 compartimente ?i anume c?te unul pentru: v?duvi, matc?, femelele v?duvilor, pui.

?n cazul zborului la natural sunt strict necesare 3 compartimente: zbur?tori, matc? ?i pui.

?n cazul ?n care t?n?rul columbofil nu posed? porumbei corespunz?tori scopului ales va trebui s?-?i procure maeterial genetic de la al?i cresc?tori. Dac? dore?te voiajori sport, ar fi indicat ca exemplarele achizi?ionate s? aib? cel pu?in jum?tate din rudele lor colaterale ?i ale p?rin?ilor cu rezultate sportive maxime.
Dac? dore?te s? creasc? voiajori de standard va trebui s? achizi?ioneze numai porumbei ai c?ror p?rin?i, bunici ?i rudele lor colaterale au calit??i deosebite de ?standard?.

Sistemele de ?mperechere ?i cre?tere cele mai des folosite sunt ?ncruci??rile ?i consangvinitatea.

?ncruci?erile reprezint? ?mperecherile ?ntre porumbei ce provin din linii, familii, cresc?torii diferite, porumbei care difer? fenotipic ?i genotipic.

Consangvinitatea este metoda de ?mperechere ?i cre?tere a porumbeilor cu grade diferite de rudenie, dar nu mai mare de gradul IV.

Unii speciali?ti recomand? ?nt?i practicarea ?ncuci??rilor de prim? genea?ie (o singur? dat?) ?i ?n continuare se va aplica consangvinitatea pentru a consolida caracterele de sport sau standard dob?ndite de produ?ii rezulta?i ?n urma acestor ?mperecheri.

Alimenta?ia corespunz?toare reprezint? una din condi?iile principale care determin? ob?inerea de performan?e notabile.

Pentru v?duvi sunt necesare 2 tipuri de ra?ii furajere:
a)40 ? 50 % orz/orzoaic? ?i restul porumb, gr?u, leguminoase ?i floarea soarelui ?n p?r?i egale, ra?ie care se va administra duminic?, luni ?i mar?i;
b)40 % porumb, 30 % gr?u, 20 % floarea soarelui, 2 % in ?i orez, 1 % mei, care se va administra miercuri, joi, vineri ?i s?mb?t?.
Pentru porumbeii care zboar? la natural este recomandat? ra?ia b).