varsovia1.jpg

Datorit? refuzului Ukrainei de a acorda aviz favorabil lansarii de porumbei de pe teritoriul s?u, ?n 2007, Federa?ia Rom?n? Columbofil? a trebuit sa g?seasc? un traseu alternativ pentru concursurile de fond.

Dup? consult?ri cu toate cluburile s-a ajuns la concluzia c? varianta optim? pentru concursurile de fond sunt lans?rile din Polonia, ?n acest context au fost desemnate localit??ile Prezmyls, Chelm si Varsovia.

Primele dou? etape, respectiv Prezmyls ?i Chelm au fost ceva mai grele din cauza vremii nefavorabile ?ns? s-au str?ns porumbeii. Urm?toarele dou? etape, cu lansare din localitatea Chelm, au fost foarte reusite, cu sosiri a porumbeilor ?n prima zi de concurs.

Totul a culminat cu etapa de maraton, porumbeii fiind lansa?i din localitatea Var?ovia. ?mbarcarea pentru aceasta etap? a avut loc joi 28 iunie 2007 la sediul clubului din Popesti-Leordeni.

Dorim s? eviden?iem contribu?ia decisiv? a domnului Iacob Petre, pentru buna organizare a acestui eveniment sportiv, mai mult dec?t at?t domnul Iacob, vicepre?edinte F.R.C. a fost cel care a ?nso?it ?i a lansat porumbeii din Var?ovia.

De asemenea, men?ion?m faptul c? transportul porumbeilor a fost realizat cu o semiremorc?, proprietatea domnului Br?nescu Geronimo c?ruia ?i mul?umim pentru ?n?elegerea acordat?. La aceat? etap? au participat columbofili din Giurgiu, Calarasi, Fetesti, Focsani, Dambovita – Targoviste ?i Bucure?ti. A fost lini?te, mult? seriozitate, implicarea tuturor factorilor de decizie ?i chiar o sponsorizare cu tricouri purt?nd emblema Federa?iei Rom?ne Columbofile, pentru fiecare membru participant.

Varsovia este capitala Poloniei din anul 1596 c?nd regele Sigismund al III-lea a schimbat capitala de la Cracovia. Varsovia este localizat? in partea central-estic? a Poloniei. Mottoul orasului este :,, Contemnit procellas??(,,Invinge furtunile?).

S?mbat? 30 iunie 2007, ?n prima zi de concurs, ?n Bucuresti au intrat 3 porumbei de la concursul Varsovia, apartinand urmatorilor crescatori: Coman Catalin, Constantin Mihai, Negrea Constantin, urm?nd ca a doua zi, concursul s? se ?nchid?, sosirile porumbeilor gener?nd concluzii pozitive cu privire la evenimentul Var?ovia 2007, prima etap? cu lansare din aceasta localitate dupa 15 ani.

V? prezent?m c?teva aspecte surprinse ?n timpul desf??ur?rii acestui eveniment sportiv columbofil.

V? ur?m tuturor spor la zbor!

varsovia2.jpg

varsovia3.jpg

varsovia4.jpg

varsovia5.jpg

varsovia6.jpg

varsovia7.jpg

varsovia8.jpg

varsovia9.jpg

varsovia10.jpg

varsovia11.jpg