Federatia columbofila Indiana
Federatia columbofila Peruana
Federatia columbofila Bulgara
www in Romania? “e pe vine”