porumbita galateni
La ?edin?a din 30-08-2009 s-au ?nscris la concursul de zbor pentru porumbei rasa g?la?eni 6 membri cotizan?i din ora?ul Bucure?ti:
1.Piussi Torino
2.Raiciu ?tefan
3.Florea Mitic?
4.Lixe Andrei
5.Zamfir Cristian
6.Ro?ca Eugen

4 membri cotizan?i din Craiova:
1.Rujea Sorin
2.?tef?nescu Codrin
3.Cristi Cioar?
4.Fra?ii Albu
si 1 membru cotizant din Bistri?a:
1.Chivu Adrian

Zborurile s-au ?inut pe datele:
– Etapa I – 20-09-2009
– Etapa II – 27-09-2009
– Etapa III – 11-10-2009

Din motive personale, Florea Mitic? (Bucure?ti), Fra?ii Albu (Craiova) ?i ?tef?nescu Codrin (Craiova) nu au participat la nici o etap? de zbor. Tot din motive plauzibile, Cristi Cioara (Craiova) si Chivu Adrian (Bistri?a) nu au putut participa la toate etapele de zbor fiind descalifica?i.

Concursul de zbor s-a desf??urat dup? acela?i regulament simplu ?i realist ca la concursul de maturi. Adic?:
– concuren?ii au lansat to?i cei 9 porumbei in 15 minute de la lansarea primului porumbel;
– concuren?ii au lansat la zbor to?i ?n aceia?i zi cu acelea?i condi?ii atmosferice;
– porumbeii trebuie s? zboare la ?n?l?ime mare, puncte, concentric deasupra locului de lansare;
– minimum doi porumbei s? aib? perioade de dispari?ie la 2 din cele 3 etape;
– daca arbitrii considera un zbor foarte frumos cu perioade mari ?n lic?rire, etapa va fi socotit? valabil?;
– aterizarea porumbeilor trebuie s? fie consemnat? de arbitru ?i specificat de unde coboar? (obligatoriu de sus);
– calculul se face la timpii realiza?i la cei mai buni 5 porumbei care au aterizat, din cei 9 lansa?i;
– fiecare concurent este obligat s? zboare minimum 5 porumbei si maximum 9, dar media timpului de zbor se va face pe 5 buca?i.

Zborurile au fost frumoase, timpii au fost diferi?i. Din cauze motivate, la unii cresc?tori porumbeii au fost ataca?i de ulii, speriindu-se, ateriz?nd for?at. Unii au avut o zi mai slab? de zbor, iar al?ii nu s-au l?sat p?n? la l?sarea ?ntunericului, cu toate c? aveau de la lansare peste 8 ore de zbor. Este cazul Torino, at?t la etapa din 27-09-2009, c?t ?i la cea din 11-10-2009, 4 porumbei din cei 9 lansati la ora 10:45, respectiv 12:10, nu au aterizat, fiind v?zu?i venind de sus de to?i cei prezen?i.

To?i arbitrii au fost neutri ?i accepta?i de to?i concuren?ii. To?i participan?ii au fost premia?i ?n func?ie de rezultate cu saci de m?ncare. Cupele ?i diplomele vor fi primite ?n cadrul expozi?iei na?ionale de la Lugoj, din decembrie 2009.

Clasamentul oficial pentru zborul de tineret 2009
Rasa g?l??eni, Asocia?ia Dacia – Bucure?ti

1.Raiciu ?tefan – Bucure?ti
Etapa I – media : 7 h 2 min
Etapa II – 8 h 50 min
Etapa III – 5 h
Media pe 3 etape : 7 h 03 min, 5 porumbei la fiecare etap?

2.Piussi Torino ? Bucure?ti
Etapa I – 4 h 40 min
Etapa II – 6 h 04 min
Etapa III – 2 h 44 min
Media pe 3 etape : 4 h 30 min, pe 5 porumbei ateriza?i la fiecare etap?

3.Rujea Sorin ? Craiova
Etapa I – 3 h 40 min
Etapa II – 6 h 12 min
Etapa III – 2 h 29 min
Media pe 3 etape : 4 h 04 min, pentru 5 porumbei

4.Ro?ca Eugen ? Bucure?ti
Etapa I – 3 h 02 min
Etapa II – 3 h 27 min
Etapa III – 3 h 04 min
Media pe 3 etape : 3 h 11 min, 5 porumbei

5.Lixandru Andrei ? Bucure?ti
Etapa I – 3 h 38 min
Etapa II – 3 h 22 min
Etapa III – 1 h 35 min
Media pe 3 etape : 2 h 51 min, pentru 5 dintre porumbei

6.Zamfir Cristian
Etapa I – 2 h 28 min
Etapa II – 4 h 11 min
Etapa III – 1 h 16 min
Media pe 3 etape : 2 h 42

Concluzii:

Nu ?tii ce porumbei ai at?ta timp c?t nu-i zbori. G?ndi?i-v? c?t de greu este s? realiza?i un stol bun. Se pierd zeci ?i elimini zeci de calitate proast?. C?nd vine iarna ?i c?nd este foarte cald afar?, to?i au cei mai buni ?i frumoa?i porumbei. Cum se ajunge la concursuri to?i g?sesc motive (alba-neagra). A?a s-a ajuns la cele 2 extreme: frumo?i care nu zboar? ?i ur??i care zboar?, dar sunt combina?i cu tipleri ?i alte rase. G?l??enii trebuie s? zboare lin, concentric cu locul de unde sunt lansa?i. Un zbor foarte frumos la ?n?l?ime mare este obligatoriu ?i cu perioade de dispari?ie. Cei mai buni porumbei sunt cei care zboar? foarte mult ?i cu perioade mari de dispari?ie. Cei care zboar? singuri sunt de excep?ie. C?nd coboar? dup? multe ore de zbor, at?t ?n grupuri mici sau mari, b?taia aripilor este aproape inexistent?. Dac? mai ai in stol ?i unii care fac c?teva tombe spectacolul este complet.

Au r?mas din p?cate pu?ini cresc?tori care cunosc la aceast? ras?. Este cel mai important s? ?mbini calitatea cu frumuse?ea acestei rase. Gandi?i-v? c? to?i ace?ti porumbei, combina?i cu alte rase distrug ?i ce a mai r?mas. ?mi pare r?u c? trebuie s-o spun, mul?i se apuc?, pu?ini r?m?n. Este cea mai grea ras? din Rom?nia.
C?nd spui cuv?ntul ?b?l?at?, nu po?i avea un standard al acestei rase, po?i avea un ?ndrum?tor pentru expozi?ii. Ne min?im pe noi ?i pe to?i cei care se apuc? de aceast? ras?, c?t ?i pe cei din str?in?tate. Cine are o pereche de b?l?a?i (pe v?n?t, pe negru, pe ro?u sau pe galben, etc.) ?i poate s? garanteze c? dau m?car un pui la fel ca ei ?
Dac? pentru penele simple ale acestei rase se poate vorbi de standard la b?l?a?i, nu min?i?i. Genitorii sunt imprevizibili. Aici intervine inteligen?a cresc?torilor ?n a realiza genetic exemplare bune ?i frumoase.

Este o ras? care nu se ?nva?? cu bani. To?i care au porumbei solitari la zbor (dac? exist?), v? rog s? ni-i da?i la Clubul ?Dacia?, ?i ?ine?i-i pe cei care zboar? ?n echip?. Asta nu ?nseamn? c? noi nu iubim zborul ?n echip?, dar cei care r?m?n ultimii sunt excep?iile. Lupta cu natura este grea. Lua?i-v? dup? farse ?i nu ve?i face niciodat? porumbei.

P?rerea mea dintotdeauna: Vizita?i mult ?i trage?i concluziile. Talentul se na?te de mic. Sup?r mul?i cresc?tori, dar salv?m rasa ?G?l??eni?.

Baft?,
Torino