Crescatoria Chicheanu+Rusu ofera recompensa pe urmatorii porumbei:
030535-06M
030536-06M
056890-02F
039597-06M
008682-06M
030696-06F
008619-06M
000710-06F
000715-06F
Recompensa consta in remunerare financiara consistenta sau pui din crescatoria lor care au la baza linii celebre cu care ei au cunoscut consacrarea.
Contact: 0722337217