Material editat de clubul “Drobeta” din Drobeta Turnu Severin

Origine:
Gala?i-Rom?nia.Recunoscut? ?i atestat? documentar dup? anii 1840,iar ca varietate de zbor f?r? joc dup? 1920.
Impresie general?:
Este un porumbel de talie mijlolocie,statur? bine propor?ionat?,penaj bogat ?i variat colorat specific zbur?torilor mo?a?i ?i nemo?a?i.Grutate corporal? 250-350 grame,lungime 30-35 centimetri.

Caractere de ras?:

Capul:m?rime mijlocie spre mare,cu 3 tipuri de conforma?ie-tras la cap,acvilin ?i p?trat cu frunte ?nalt?.
Ochii:albii,ceac?ri(un ochi negru,altul alb ori galben),negri ?i galbeni ?n fun?ie de penajul variet??ilor de culoare.Fondul irisului poate ?mbr?ca diferite nuan?e,de la alb rozat,gri p?n? la albastru ?i chiar verde la liniile cu ochii galbeni.
Genele:potrivit de groase,duble,de culoare alb? chiar galben? – ?n func?ie de hr?nire – ori pu?in ciupit rozat? la exemplarele aflate ?n plin sezon competi?ional.
Ciocul:m?rime 10-30 mm,de culoare alb sidefat ?i c?te o dat? c?nit,plecat din frunte potrivit de gros acvilin,mocs,semiciocos sau ciocos.N?rile alb pudrate destul de proeminente,ca form? “t?iate” sau “s?mbure de m?r”.
G?tul:scurt sau potrivit de ?nalt,?n func?ie de varietate,ceafa rotunjit?,purtat vetical u?or arcuit sub cioc,iar unele exemplare cu b?l?.
Pieptul:bombat,cu stern u?or arcuit,conforma?ie armonioas? ,pl?cut? ?n general cu o musculatur? relaxat? ?i moale p?str?nd o pozi?ie a corpului ridicat? spre partea anterioar?.
Spatele:drept cu direc?ie oblic? spre coad? bine dezvoltat ?n echilibru cu structura scheletic?.
Aripile:propor?ionale cu corpul,purtate deasupra cozii sau trenate cu 10 remige primare ?i 12 remige secundare,pulsa?ie bine sesizabil? specific? marilor performeri.
Picioarele:mijlocii ?i puternice,de lungime 5-7 cm,ne?nc?l?a?e ?i nesolzate.
Coada:lung? de 12-14 cm ,cu l??ime propor?ional? cu num?rul de retrice (12-16) cu sau f?r? gland? uropigian?,culoarea rectricelor fiind ?n concordan?? cu varietatea de culoare la unicolori,iar b?l?a?ii pot avea inserate ?i rectrice albe(?mp?na?i),coad? alb? cu sau f?r? t?rti??.
Penajul:variat colorat,simetric sau asimetric ?n reparti?ia culorii pe penaj, care este bogat, cu luciu de pan? dens – la liniile ce presteaz? zbor ?n condi?i de umiditate excesiv? – fin ?i m?t?sos.

Ca variet??i de culoare deosebim:
-unicolori:negru,alb,v?n?t,ro?u,galben,limoniu ?i castaniu
-bicolori:b?l?at pe v?n?t-de regul? cei mai buni zbur?tori-b?l?at pe negru,pe ro?u,pe galben.
Din punct de vedere al denumirii variet??ilor pot fi ?nt?lni?i sub diferite regionalisme ?n func?ie de zonele unde s-a dezvoltat aceast? ras?.

Repartizarea b?l??turii:

Capul:poate fi alb,spr?cenat,cu b?nu?,cu ?arg?,sau calot? ?n nuan?a culorii dominante.Sub mandibul? se pot g?si la exemplare “musta??,f?lcu??,barbet?”?n func?ie de m?rimea petei ?n culoarea de baz?.
Pieptul:de culoare alb?,prins la piept (culoarea de baz? neuniform? pe pieptul exemplarului),cu left?(?nchis la piept ?n culoarea de baz?)
Aripile:c?p?cite sau nu,cu remigele primare de preferin?? albe.
Coada:bal?a?ii pot avea culoare cozii uniform? ?n culoarea de baz? sau cu coad? alb?-cu sau f?r? t?rti??-,sau pot avea remige diferite ca ?i culoare inserate ?n cele de culoarea de baz?.
Dfecte:
Lipsit de calitatea zborului de ?n?l?ime ?i durat?,g?t arcuit excesiv gen “g?t de leb?d?”,picioare ?nc?l?ate, coad? cu peste 16 remige.
M?rimea inelului:7-8 mm.

Stadiul G?l??eanului la ora actual?:

1 Porumbeii de ?nal?ime ?i durat? cu sau f?r? joc (de regul? f?r? joc).Zboar? 5-6 ore,iar exemplarele cele mai valoroase pot ajunge la 10-12 ore ?i pot face 2-3 tumbe la cobor?re.
2 Porumbei juc?tori ce pot zbura 1-2 ore,f?c?nd periodic 4-5 tumbe ?i mori?cari ce pot zbura 30-40 minute timp ?n care fac tumbe de 15-20 metri
3 Porumbei de expozi?ii ce zboar? 1-2 ore ?n general f?r? joc.

Descrierea rasei juc?torul de Gala?i-VARIETATEA DE ZBOR – Corespunde ?n totalitate cu atest?rile istorice, ?n ordine cronologic? de la apari?ia rasei ?ntruc?t selec?ia Zbur?torului de Gala?i s-a f?cut numai ?n cadrul rasei pe caracteristica de baz? ce l-a f?cut celebru de-a lungul timpului – zborul de ?n?l?ime ?i durat?.

Lipsa jocului la Zbur?torul de Gala?i se datoreaz? selec?iei f?cute ?nc? din anii 1900 de c?tre creatorii rasei fapt de care inevitabil se lovesc cei care azi perpetueaz? nobilul ?el al acestora.

Standardul poate avea efect evolutiv numai atunci c?nd caracterele fenotipice se sincronizeaz? cu caracterele productive.?n momentul ?n care , sub form? de hobby, intr? ?n calculul selec?iei un caracter oarecare de frumuse?e ce arat? o modificare numai din acest punct de vedere ?n reproduc?ie duce la o sc?dere a performan?ei.Standardul aranjat dup? un ideal construit me?te?ugit dup? care se dore?te a croi porumbei ,dar a reproduce dup? frumuse?e, standard, ?nseamn? a muri ?n frumuse?e.Dl. Ovidiu Leonte aflat ?n Tr. Severin ?n vizit? – un mare iubitor al rasei G?l??eni – considera c? “nu frumuse?ea face porumbelul bun ci porumbelul bun este frumos ,nu pentru c? porumbeii frumo?i nu pot fi ?i buni,?ns? frumuse?ea nu ne arat? valoarea”.Este necesar s? ne ocup?m de corela?iile care exist? ?ntre anumite caractere ?i capacitatea productiv? pentru c? o prea mare importan?? acordat? altor caractere a formalismului acestora g?tuiesc elaborarea ?n cresc?torie a cre?terii valorii de buni zbur?tori,adic? a performen?ei.

Categoria “frumuse?e” din expozi?i – f?r? fi?e de zbor – va r?m?ne un concurs de frumuse?e, f?r? valoare sportiv? av?nd chiar efect negativ ?n dezvoltarea sportului columbofil.Criteriile de standard trebuie s? fie ?n mod obligatoriu ?n concordan?? cu tipul porumbeilor ce fac faim? acestei rase.

De-a lungul anilor s-a constatat at?t ?n Rom?nia c?t ?i ?n occident c? selec?ia dup? caractere de frumuse?e a dus la dispari?ia aptitudinilor multor rase de zbur?tori ?i juc?tori de exemplu: Castanii de Craiova, Dunga?ii, V?rga?ii, Gagii, Orbe?ieni, Vi?inii, Turci, Codalbi care au devenit porumbei a c?ror existen?a ?i perpetuare este deja sub semnul ?ntreb?rii.

Competi?iile columbofil – sportive au dus la etalarea valoric? a raselor de zbor at?t ?n ?ar? c?t ?i peste hotare.
Zbur?torul de Gala?i cel mai frumos este acela la care performan?a este exprimat? la nivelul cel mai ridicat.